Dzīve koledžā

16. Mar 2017

Bibliotēka

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošai informācijai.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas pirmsākumi saistās ar 1980.gadu, kad tā savu darbību uzsāka kā Rīgas 5.medicīnas skolas struktūrvienība.

Bibliotēka savā pastāvēšanas laikā pārcelšanos piedzīvojusi vairākas reizes, bet vērienīgākā – 2010.gadā, kad renovētas telpas ar kopējo platību 154,8 m2. Pēc renovācijas bibliotēkas apmeklētāju rīcībā ir plaša lasītava ar 30 lasītāju darba vietām un 5 datoru darba stacijas ar bezvadu interneta pieslēgumu (Wifi), skeneri, kopētāju un printeri.

Bibliotēka akreditēta 2008.gada 2.septembrī un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā.

Bibliotēkas krājums – ap 16000 iespieddarbu. Lielākā daļa krājuma ir medicīniskā literatūra, bet plaši pārstāvēta arī literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā aprūpē, u.c. nozarēs, kā arī uzziņu literatūra, vārdnīcas un dažādas enciklopēdijas. Tiek abonēti periodiskie izdevumi latviešu un angļu valodā.

No 2010.gada bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā ALISE. Informācijas avoti, kas atrodas LU RMK bibliotēkas krājumā, ir pieejami elektroniskajā katalogā. Informācijas avotus var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem (autors, nosaukums u.t.t.) un izmantot vienkāršo un paplašināto meklēšanu.

elektroniskais katalogs

Studentiem pieejami:

  • Studiju virzieniem atbilstošu iespieddarbu, periodikas, kompaktdisku, videokasešu un lasāmatmiņas ciparvideodisku krājumi;
  • Bezmaksas brīvpieejas datubāzes;
  • Klipi par aktuālām medicīnas tēmām;
  • Apmācība datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā;
  • Uzziņas un konsultācijas;
  • Informācijas resursu saņemšana, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai patapināšanai;
  • Informācijas avoti latviešu, angļu un u.c. svešvalodās.

Iesakam apmeklēt un izmantot:

Brīvpieejas e-resursus: 

Medicīnas un citu nozaru ceļvežus, datubāzes:

Elektroniskie katalogi:

Grāmatas un informatīvie materiāli tiešsaistē:

Žurnālus tiešsaistē:

Asociācijas, institūcijas un organizācijas; to datubāzes,vadlīnijas, statistika, pētījumi:

Visaptveroša informācija:

 

Bibliotēkas maksas pakalpojumi (saskaņā ar LU rīkojumu par maksas pakalpojumu cenrādi koledžā):
           Kopēšana (A4 formāts), viena lapas puse – 0.08 € 

           Lapas drukāšana ar printeri, viena lapas puse – 0.08 €

 

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS APMEKLĒTĀJIEM

 

Pirmdiena 8:00- 18:00
Otrdiena 8:00- 18:00

Trešdiena

8:00- 18:00
Ceturtdiena  8:00- 18:00
Piektdiena  8:00- 18:00

Sestdiena 

8:00-13:00
Svētdiena Slēgts

 

Pusdienu pārtraukums 12­30-1300

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

LATVIJAS VALSTS  SVĒTKOS                        

   17.11.     8:00 – 16:00

   18.11.     Slēgts

   19.11.     Slēgts

   20.11.     Slēgts

 

Grāmatas var nodot 1. stāvā pie dežuranta (uz lapiņas uzrakstot savu vārdu, uzvārdu, kursu un grāmatu nosaukumus)!

 

 

 

 

Esiet laipni gaidīti!

Sadarbības partneri