Projekti

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekts

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus veikusi Dienesta viesnīcas ēkas renovāciju.

2010. gada 16.septembrī noslēgts līgums Nr. KPFI-3/25 ar LR Vides ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” īstenošanu, ko līdzfinansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

Vairāk par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu lasiet šeit
Vairāk par KPFI projekta norisi lasiet šeit

Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža veikusi infrastruktūras modernizēšanu veselības aprūpes studiju programmās.

2010. gada 1.maijā noslēgta vienošanās Nr. 2010/0125/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/020 par projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas infrastruktūras modernizēšana veselības aprūpes studiju programmās” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta ietvaros tika veikti šādi infrastruktūras modernizēšanas darbi:
Telpu renovācija – pārplānojot un renovējot telpas, tiks izveidotas jaunas auditoriju un laboratoriju telpu grupas, pielāgota infrastruktūra un vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem un koledžas studentiem ar bērniem.

Iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana – datortehnikas un biroja tehnikas, medicīniskās iekārtu, medicīnisko instrumentu, bērnu rotaļu istabas aprīkojuma, inventāra un mēbeļu iegāde.

Bibliotēkas modernizēšana – telpu renovācija, pamatlīdzekļu, inventāra un mēbeļu iegāde.

Vairāk par ERAF projekta norisi lasiet šeit

Sadarbības partneri