Sanāksmju grafiks

Akadēmiskā personāla sanāksmju grafiks 2016./17. akadēmiskajā gadā:

2016. gada 31. augustā

2017. gada 26. janvārī

2017. gada 28. jūnijā

Koledžas padomes sanāksmju grafiks 2016./17. akadēmiskajā gadā:

2016. gada 30. augustā

2016. gada 19. oktobrī

2016. gada 14. decembrī

2017. gada 2. februārī

2017. gada 4. aprīlī

2017. gada 14. jūnijā

Ētikas komisijas sanāksmju grafiks 2016./17. akadēmiskajā gadā*

2017. gada 31. janvārī

2017.gada 28. februārī

2017.gada 28. martā

2017. gada 25. aprīlī

2017. gada 30. maijā

*Iesniegumi jāiesniedz līdz iepriekšējās darba dienas plkst.17.00

Administratīvās sanāksmes katru otrdienu plkst. 10.00.

Sadarbības partneri