Vakances

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

aicina darbā:

LEKTORU studiju programmā “Ārstniecība”

Ar darba uzdevumiem “Neiroloģijā” varat iepazīties šeit

Ar darba uzdevumiem “Ķirurģijā” varat iepazīties šeit

Ar darba uzdevumiem “Elektrokardioloģijā” varat iepazīties šeit

 

Jūs varat pieteikties līdz 2018.gada 23.maijam

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas Personāldaļā 109. kabinetā Hipokrāta ielā 1, Rīgā, jāiesniedz direktorei adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši “Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā” prasībām http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/dokumenti

Konkursa rezultāti publicēti netiks.

Papildu informācija pa tālr. 67840742.

 

 

 

Sadarbības partneri