Pieteikuma forma

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

Reģistrācijas veidlapa studijām

Dzimums
Pilsonība
Deklarētā adrese
Kontaktadrese (ja atšķiras)

Lūdzu mani reģistrēt un imatrikulēt

Studiju programmā "Māszinības" kvalifikācijas iegūšanai
Studiju programmā "Ārstniecība" kvalifikācijas iegūšanai
Studiju programmā „Masāža un hidroterapija” kvalifikācijas iegūšanai

* minimālais skaits grupas nokomplektēšanai 15 cilvēki

** minimālais skaits grupas nokomplektēšanai 10 cilvēki

Lūdzu, atzīmējiet vai studiju laikā nepieciešama dienesta viesnīca
Obligāti pievienojamie dokumenti

Centralizēto eksāmenu sertifikāti

Citi dokumenti (laulības apliecība, bāreņa apliecība, VVPA u.c.)

Parakstot studiju līgumu, nepieciešams uzrādīt dokumentu oriģinālus.