Konsultāciju grafiks

Akadēmiskā personāla konsultāciju grafiks

Pieteikties konsultācijām var rakstot uz norādīto e-pastu

Akadēmiskais personāls Konsultāciju diena Auditorija e-pasts
 Linda Alondere

Katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā

plkst.

16.00 – 18.00  

213. linda.alondere@rmkoledza.lv
 Lilija Antoņēviča 315.  lilija.antonevica@inbox.lv
 Gaļina Biksone 334. galina.biksone2@inbox.lv
 Rūta Bogdanova 243. ruta.bogdanova@rmkoledza.lv
 Inga Buceniece 224. ingabuceniece2@inbox.lv
 Astra Bukulīte 242. astra.bukulite@rmkoledza.lv
 Una Caune 304. unacaune@gmail.com
 Lienīte Dāboliņa 432.  dr.lieniite@inbox.lv
 Guna Gerķe 215. guna.gerke@riga.lv
 Ilze Kļava 315.  facia@inbox.lv
 Agnese Kokina 234. agnese.kokina@lu.lv
 Jeļena Kuzņecova 315. jelkuznecova@inbox.lv
 Evija Lauva 234. e.lauva@inbox.lv
 Toms Voits 241. toms.voits@rmkoledza.lv
Olga Ņikitina 224. olga.nikitina@aslimnica.lv
Dita Raiska 312. dita.raiska@inbox.lv
Sandra Seimane 213. sandra.seimane@rmkoledza.lv
Anna Stafecka 215. adventus@inbox.lv
Maruta Šiliņa 432. maruta.šiliņa@rmkoledza.lv
Vija Šverina 324. vija.sverina@inbox.lv
Irēna Tarelkina 334. irena.t2@inbox.lv
Larisa Tomkoviča 304. 222larisa@inbox.lv
Aleksejs Višņakovs 213. aleksejs.visnakovs@inbox.lv
Baiba Avota Katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 15.00-17.00 324. baiba.avota@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri