Uzņemšana

Studiju programmas

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija Studiju ilgums Maksa

Ārstniecība

(ar vidējo izglītību)

Ārsta Palīgs 3 gadi Budžeta vietas

Māszinības

(ar vidējo izglītību)

Māsa 3 gadi Budžeta vietas

Dokumentu ieniegšana reflektantiem:

  • PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM:

Elektroniski no 25. jūnijs līdz 10. augustam

Klātienē Hipokrāta ielā 1, 2. stāvā, 211. kabinetā no 2. jūlija līdz 16. augustam 

  • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00* (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums),

 

  • MAKSAS STUDIJAS:

Elektroniski no 25. jūnijs līdz 10. augustam

Klātienē Hipokrāta ielā 1, 2. stāvā, 211. kabinetā no 2. jūlija līdz 16. augustam 

  • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00* (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums),

Iesniedzamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • 1 fotogrāfija (3×4);
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas Latviešu valodā un svešvalodā.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tel. nr. :

  • Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
  • Studiju programmas “Ārstniecība” un “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840749

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu Eur 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.* 

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

 

 

Sadarbības partneri