Uzņemšana

Studiju programmas

Studiju programma Iegūstamā kvalifikācija Studiju ilgums Maksa

Ārstniecība

(ar vidējo izglītību)

Ārsta Palīgs 3 gadi Budžeta vietas

Ārstniecība

(ar prof. vidējo izglītību un ārsta palīga (feldšera) kvalifikāciju)

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs

2 gadi

10 budžeta vietas

800 eiro/gadā

Masāža un hidroterapija

(ar vidējo izglītību)

Masieris

2 gadi

5 budžeta vietas

1000 eiro/gadā

Māszinības

(ar vidējo izglītību)

Māsa 3 gadi Budžeta vietas

Māszinības

(ar prof. vidējo izglītību un māsas kvalifikāciju)

Internās aprūpes māsa
Bērnu aprūpes māsa
Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa
Ambulatorās aprūpes māsa
Ķirurģiskās aprūpes māsa

2 gadi

10 budžeta vietas

800 eiro/gadā

Uzņemšana

 • par valsts budžeta līdzekļiem no 2017. gada 3. jūlija līdz 28. jūlijam
 • maksas studijām no 2017. gada 17. jūlija līdz 18. augustam

Dokumentu pieņemšana:

 • klātienē Hipokrāta ielā 1,
  • darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00* (no 12.30 līdz 13.00 pusdienu pārtraukums),
  • 15.07.,12.08.,(sestdiena) no plkst. 10.00-15.00
  • *19.07,26.07,9.08.,16.08. no plkst. 13.00-19.00
 • elektroniski no 3.07.2017.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • 1 fotogrāfija (3×4);
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
 • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas Latviešu valodā un svešvalodā.

Studiju līgumu slēgšana:

 • studijām par valsts budžeta līdzekļiem no 2017.gada 31.jūlija līdz 2.augustam
 • studijām par maksu līdz – līdz 2017.gada 23.augustam.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Vairāk informācijas pa tel. nr. :

 • Studiju programmas “Māszinības” metodiķe 67840743
 • Studiju programmas “Ārstniecība” un “Masāža un hidroterapija” metodiķe 67840749

 

 

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu Eur 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.* 

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr.: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

A/S DNB banka
Norēķinu konts Nr.: LV22RIKO0002013322688
SWIFT: RIKOLV2X

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.

 

 

Sadarbības partneri