Zinātniskā darbība

Linda Alondere:

 1. Jauniešu dzīves veids un dzīves kvalitāte, tās pašnovērtējums un ietekmējošie faktori jauniešu skatījumā. 
 2. Mikro un makro-vide, studentu veselības stāvoklis, tā dinamika un ietekme uz studiju rezultātiem.
 3. Jauniešu motivācija profesijas apguvē.
 4. Studiju organizācijas un dokumentācijas izpēte.

 

Lilija Antonēviča:

 1. Kostu brūču dinamika mikroķirurģijā.
 2. Hospitalizēšanas iemesli bērniem un jauniešiem mikroķirurģijā.
 3. Roku traumu gūšanas saistība ar alkohola lietošanu darbā.

 

Aija Lazdāne:

 1. Vecāku neapmierinātības iemesli bērnu stacionārā.
 2. Traumatisms bērnu vecumā un tā profilakse.
 3. Uztura alerģijas bērniem un aprūpes īpatnības.
 4. Anoreksiju veicinošie faktori pusaudžu vidū.
 5. Aprūpes īpatnības bērniem ar bronhiālo astmu.
 6. Hiperaktīvie bērni un to aprūpes īpatnības.
 7. Vajadzības un resursi bērniem ar hronisku salimšanu (celiakija, feniketonūrija u.c.) un viņu ģimenēm krīzes apstākļos.

 

Inga Buceniece:

 1. Personība – cilvēks sociālajā vidē:                                 
             – socializācija   
             – psihosociālās vajadzības
             – sociālās vērtības
             – attieksme, saskarsme (mijiedarbība), attiecības
             – cilvēkpotenciāls organizācijā

 

Rūta Bogdanova:

 1. Sievietes veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošie faktorI.
 2. Jaunākie pētījumi ginekoloģisko saslimšanu profilaksē, ārstēšanā un aprūpē; māsas un ārsta palīga zināšanas un loma problēmas risinājumā.
 3. Fizioloģiskas dzemdības, to veidi mūsdienās.

 

Astra Bukulīte:

 1. Māsu un ārstu palīgu izglītības kvalitātes nodrošināšanas principi.

 

Baiba Avota:

 1. Jaunākie pētījumi, problēmas un risinājumi māsu praksē.
 2. Māszinību prakses un izglītības vēstnesis: jaunākie pētījumi.

 

Gaļina Biksone:

 1. Sāpju pacientu aprūpes īpatnības, biežākās medikamentozās aprūpes problēmas.
 2. Atsāpināšanas kvalitāte atbilstoši medikamentu ievadīšanas režīmam.
 3. Bronhiālās astmas ārstēšanas efektivitāte atbilstoši pacienta izglītošanas kvalitāte.
 4. Pareiza pretastmas medikamentu ievadīšana.

 

Irēna Tarelkina:

 1. Mirstības rādītāju dinamika AKS pacientiem
 2. Biežākie fatāla iznākuma iemesli AKS pacientiem akūtā periodā
 3. AKS attīstības riska faktori.

 

Dita Raiska:

 1. Aprūpes problēmas pediatrijā:- rutīnas darbības aprūpes procesā
             – netiešās darbības aprūpes procesā
             – sāpju novērtēšana pediatrijā

 

Anna Stafecka:

 1. Latīņu valodas pielietojums Latvijā: mūsdienās un vēsturiskajā aspektā.
 2. Aptaukošanās kā psihosociāla problēma Latvijā un pasaulē.

 

Maruta Šiliņa:

 1. Pacientu aprūpe dažādas vecuma un dzimuma grupās
 2. Drošība pacientu aprūpē:
             – droša vide veselības aprūpē;
             – pacientu drošība;
             – personāla drošība (vardarbība māsas un ārsta palīga praksē).
 3. Ētikas principu ievērošana pacientu aprūpē

 

Daina Voita:

 1. Nemedikamentozās ārstēšanas metodes.
 2. Autonomās nervu sistēmas disfunkcija un iespējamās korekcijas metodes
 3. Galvassāpju problēma Latvijā, socio-psihofizioloģiskie aspekti.
 4. Alternatīvās nemedikamentozās korekcijas metodes.

 

Ilze Kļava:

 1. Ambulatoro pakalpojumu pieejamība.
 2. Saskarsme aprūpes komandā.

 

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri