ESF apmācības

 

 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža aicina pieteikties Eiropas Sociālā fonda finansētā neformālās izglītības programmā “Ārsta palīgu, māsu, māsu palīgu  profesionālās darbības atjaunošanai nepieciešamo teorētisko un praktisko kompetenču pilnveide”.

Ārsta palīgi, māsas un māsu palīgi, kuri vēlas reģistrēties vai atjaunot ārstniecības personu reģistru un kurus rekomendē ārstniecības iestāde, tiek aicināti pieteikties Eiropas Sociālā fonda finansētām apmācībām.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža piedāvā:

●       māsām – 6 dienu kursus,

●       ārsta palīgiem – 8 dienu kursus,

●       māsu palīgiem – 5 dienu kursus.

Mācības tiks īstenotas gan klātienē Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas telpās, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, gan tiešsaistē. Mācības tiks organizētas vienu reizi nedēļā. Pieteikšanas kursiem, norises datumi, brīvās vietas grupā https://www.mitto.me/preview/lurmk-macibu-programma/registreties

Kursu noslēgumā tiks organizēts profesionālās atbilstības eksāmens, kuru sekmīgi nokārtojot, tiks izsniegta apliecība un izziņa, kuru var iesniegt Veselības inspekcijā, lai atjaunotu ārstniecības personu reģistrācijas termiņu.

Mācības un profesionālās kvalifikācijas atbilstības pārbaudes īstenošana tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

 

 

Vairāk informācijas:

Veronika Skažutina

Latvijas Universitātes

Rīgas Medicīnas koledžas

Tālākizglītības un profesionālās pilnveides projektu vadītāja

Tālrunis: 67840750

veronika.skazutina@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri