Categories for Studiju programmas

MĀSZINĪBAS

februāris 8, 2017 2:11 pm Published by Leave your thoughts

KVALIFIKĀCIJA – MĀSA Izglītības līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  Programmas kods: 41 723 00 Kvalifikācija: māsa  Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti) Prasības