Jaunumi

16. Mar 2017

Studentu pašpārvalde

Koledžas Studentu pašpārvalde ir aizrautīgu studentu kopa, kura iesaistās studentu sadzīves un studiju darba organizācijā.

Studentu pašpārvalde piedalās LU Rīgas Medicīnas koledžas padomes darbībā, Stipendiju komisijas darbībā, dažādu sabiedrisku un sociālu pasākumu organizēšanā, sadarbības veidošanā starp mācībspēkiem un studentiem, studiju procesa efektivitātes veicināšanā. Katru gadu Studentu pašpārvalde aktīvi piedalās izstādē „Skola 201_”, kā arī dažādās sociālajās un labdarības akcijās.

 

Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja: Lāsma Bitjukova
Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietniece: Zane Krūmiņa 

Studentu pašpārvaldes protokolisti: Ieva Priede, Dace Cabule  
Stipendiju piešķiršanas komisijā:Lāsma Bitjukova, Vladislavs Klapenkovs, Sanda Brīkša, Baiba Kēla, Vineta Dziemidova, Anna Marija Vītola
Padomē: Baiba Kēla, Zane Krūmiņa, Vladislavs Klapenkovs 
Studiju kredīta piešķiršanas komisijā: Zane Strode 
Šķīrējtiesas komisijā:Arta Paula Nuķe
 

Sadarbības partneri