Jaunumi

17. Apr 2019

4. Starptautiskais studentu meistarības konkurss

10. aprīli LU RMK komanda “Hipokrāts” devās uz Daugavpili, lai piedalītos 4. Starptautiskajā studentu meistarības konkursā.Dalībniekiem bija jāpierāda savas prasmes un zināšanas farmakoloģijā, anatomijā, fitoterapijā, intravenozā medikamentu infūzijā, vitālo rādītāju noteikšanā, desmurģijā un neatliekamajā palīdzībā. Komanda paradīja ļoti labu teorētisko sagatavotību un saliedētu komandas darbu. Par ko saņēma arī atzinību un papildus punktus vērtējumā no konkursa organizētājiem.

LU RMK komandu pārstāvēja studiju programmas “Arstniecība” 2. Āp kursa studenti Gerda Tetereva, Linda Lubgāne, Kristīne Makovska un Donāts Ščablinskis.

Konkursa mērķis ir rosināt studentus radošai un patstāvīgai darbībai, veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādu valstu medicīnas koledžām, kā arī ļaut studentiem demonstrēt savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Izsakām pateicību aktīvajiem LU RMK komandas dalībniekiem. Mēs ar jums lepojamies!

 

Sadarbības partneri