Jaunumi

04. Feb 2021

Aicinājums ārsta palīgiem!

 

Aicinājums ārsta palīgiem!

Pretendentu apvienība Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) un Rīgas Stradiņa universitātes Latvijas Sarkanā Krusta koledža (RSU LSK) turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā projektā ārsta palīgiem “Neatliekamās medicīnas ārsta palīga” specialitātes ieguvei.

Pretendentu apvienība nodrošina:

  • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
  • studēt gribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads
  • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.

 Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar Latvijas Republikas Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Mācību process norit nepārtraucot darbu.

Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām.

Pieteikšanās studijām līdz 11.februārim.

E-pasts: ilze.vanzovica@rmkoledza.lv

Studiju programmas “Ārstniecība” metodiķe, tālrunis 67840749

Sadarbības partneri