Jaunumi

21. Mar 2018

Aicinājums ārsta palīgiem!

 

Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma rezultātā pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK)  ieguvusi tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Pretendentu apvienība nodrošina:

  •   profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
  • studētgribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads, studētgribētājiem ar vidējo  profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums 2 gadi;
  • Ø  iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.

 

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Studiju process norit nepārtraucot darbu.

Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām.

 

Pieteikšanās studijām  no 21.03.2018. – 29.03.2018.

 

Vairāk informācijas elektroniski:

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapa; www.rcmc.lv ; E-pasts: studinfo@rcmc.lv

LU Rīgas Medicīnas koledžas mājas lapa www.rmkoledza.lv; E-pasts: koledza@rmkoledza.lv

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • 1 fotogrāfija (3×4);
  • Ārsta palīga diploms un diploma kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;

 

Vairāk informācijas pa tel. nr. :

  • Studiju programmas “Ārstniecība” metodiķe 67840749

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri