Jaunumi

23. Mai 2019

Atkārtoti tiek izsludināts LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo zinātnisko projektu konkurss

LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo zinātnisko projektu konkurss tiek izsludināts ar mērķi veicināt akadēmiskā personāla zinātnisko darbību, veidot pētnieku grupas un sekmēt studentu iesaistīšanu lietišķajos pētījumos profesionālo kompetenču apguvei izglītošanās procesā.   Atbilstoši LU Rīgas Medicīnas koledžas iekšējo  zinātnisko projektu konkursa nolikumam, pētījumam jāatbilst aktuālai pētniecības tēmai LU RMK attīstības stratēģijas ietvaros.

Aktuālās pētniecības tēmas ir:

  •  Ētika un konfidencialitāte medicīnā.
  • Sāpju mehānismi, cēloņi, ietekmējošie faktori.
  • Iespējamās nemedikamentozās metodes rehabilitācijā un aprūpē.
  • Neatliekamās medicīnas pieejamība, problēmas un risinājumi.
  • Starpdisciplināra pieeja pētniecībā, rehabilitācijā un aprūpē.

Projektu iesniegšanas termiņš  –  12. 08 . 2019. līdz plkst. 17.00.

Projekta realizācijas uzsākšana – 02. septembris. 2019.

Konkursa nolikums un projekta pieteikuma iesniegšanas dokumenti:

Dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu daina.voita@rmkoledza.lv, kā arī iesniegt parakstītus un izdrukātā veidā 242. kabinetā.

Neskaidrību gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: daina.voita@rmkoledza.lv

Sadarbības partneri