Jaunumi

12. Sep 2019

Dalība Eiropas psiholoģiskās veselības konferencē.

LU RMK mācībspēki Daina Voita  un Sarmīte Villere laikā no 2. līdz 7. septembrim apmeklēja Eiropas psiholoģiskās veselības konferenci Dubrovnikos, Horvatijā. Konferences laikā mācībspēki iepazinās ar aktualitātēm psiholoģiskās veselības jomā Eiropā un pasaulē, ieguva jaunus kontaktus, kā arī idejas pētniecībai un jaunu studiju kursu izveidei.

2. septembrī norisinājās Eiropas Psiholoģijas asociācijas aicināto biedru sanāksme, kurā piedalījās LU RMK mācībspēks Daina Voita, kura ir šīs asociācijas vēlēts biedrs. Sanāksmes laikā tika pārrunātas jaunas starpvalstu sadarbības iespējas, aktuālie pētniecības virzieni katrā valstī, iespēja organizēt kopējus projektus un zinātnisko rakstu publicēšanas iespējas asociācijas veidotajā žurnālā.

Iegūtās zināšanas ļaus paplašināt pētāmo tēmu loku un radīt studentos interesi par psiholoģiskās veselības jautājumiem.

Sadarbības partneri