Jaunumi

30. Sep 2022

Dalība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) kā pretendentu apvienības dalībnieks 2022.gada augustā piedalījās Veselības ministrijas organizētajā iepirkumā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” sasniegšanai.


Iepirkuma “Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.VM 2022/25/ESF) ESF projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros LU RMK kā pretendentu apvienības dalībnieks ieguva tiesības apmācīt ārsta palīgus. Gatavību apgūt neatliekamās medicīnas ārsta palīgam nepieciešamās zināšanas un prasmes izrādījuši 43 praktizējoši ārsta palīgi.


LU RMK mācībspēku komandā iesaistītie nozares profesionāļi ar visaugstāko profesionālo un pedagoģisko atbildību gatavi pilnveidot un attīstīt jauno kolēģu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences.


Mācībspēku komanda un ar multifunkcionāliem simulāciju manekeniem nodrošinātā praktisko nodarbību studiju vide veicinās ārsta palīgiem kļūt zinošākiem, drošākiem un sagatavotākiem dažādām dzīves situācijām.

Sadarbības partneri