Jaunumi

17. Feb 2021

Dalība karjeras mēnesī “Pieslēdzies savai karjerai!”

2021. gada februārī karjeras mēneša ietvaros tiek īstenots pasākumu cikls “Pieslēdzies savai karjerai!”. Pasākumu ciklu organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālisti un pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar skolu atbildīgajiem par karjeras jautājumiem, direktoru vietniekiem, klašu audzinātājiem. Tas sniedz iespēju Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8.–9. un 10.–12. klašu skolēniem izzināt 39  augstāko izglītības iestāžu, koledžu, tehnikumu, profesionālo vidusskolu, NBS, Prakse.lv un PROFOLIO piedāvātās izglītības un karjeras iespējas.

Arī Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža piedalījās šajā pasākumu ciklā un tikās tiešsaistē ar Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu skolēniem. Virtuālās tikšanās laikā skolēni ieguva informāciju par studiju iespējām koledžā, kā arī noklausījās vērtīgu lekciju par pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem dažādās situācijās.

Pasākums ir kā turpinājums iepriekšējos piecos gados Tukuma 2.vidusskolā organizētajai karjeras dienai “Atnāc un uzzini!”

 

Izsakām pateicību Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālistiem, pedagogiem un  karjeras konsultanti par sniegto iespēju piedalīties pasākumā!

Sadarbības partneri