Jaunumi

12. Jan 2018

Ēnu diena 2018

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem. Tās mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šogad LU RMK piedāvā kļūt par ēnu šādās vakancēs
Studiju programmas Studiju programmas “Masāža uz hidroterapija” vadītāja/Ārsts, studiju programmas “Māszinības” vadītāja/Māsa, lektors/Māsa, lektors/Ārsta palīgs , Erasmus koordinatora un izglītības projektu vadības daļa un bibliotekāra darba ikdienu.  Ēnām būs iespēja novērot studiju procesa administrēšanas norisi, kā arī piedalīties akadēmiskajā darbā un iepazīt reālo prakšu vidi.

*Studiju programmas “Masāža uz hidroterapija” vadītāja/Ārsts- iepazīsti studiju programmas “Masāža un hidroterapija” vadītājas ikdienu. Ēnām būs iespēja novērot studiju procesa administrēšanas norisi, kā arī piedalīties akadēmiskajā darbā.

*Studiju programmas “Māszinības” vadītāja/Māsa – Iepazīsti studiju programmas “Māszinības” vadītājas ikdienu. Ēnām būs iespēja novērot studiju procesa administrēšanas norisi, kā arī piedalīties akadēmiskajā darbā.

*Lektors/Māsa – Iepazīsti studiju programmas “Māszinības” lektores ikdienu un darba specifiku akadēmiskajā, kā arī klīniski praktiskajā vidē, kur tiek sagatavoti ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai atbilstoši speciālisti – māsas. Ēnas varēs iepazīties ar studiju procesa plānošanu un norisi, kā arī iepazīties ar vidi, kur notiek lekcijas, nodarbības un prakse. Lai iegūtu priekšstatu par māsas profesiju, Ēnas ielūkosies arī māsas darba vidē.

 

*Lektors/Ārsta palīgs – Ēnas varēs iepazīties ar programmas ārsta palīgs studiju procesu, kā arī iepazīties ar profesijas prasībām, uzzināt par prasmēm un iemaņām.   

 

*Erasmus koordinatora un izglītības projektu vadības daļa – iespējams iegūt priekšstatu un praktiski piedalīties starptautisku projektu īstenošanā, saziņā ar ārzemju praktikantiem un prakšu vietu organizēšanu. Komunikācija ar Universitātes partneriem starptautiski un Latvijas ietvaros, nodrošinot pašmāju studentu/pasniedzēju mobilitātes.

 

*Iepazīsti bibliotekāru ikdienu un darba gaitu LU Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkā. Ēnām būs iespēja iegūt priekšstatu par bibliotekāra profesiju, ikdienas pienākumiem, iepazīties ar profesijas prasībām, uzzināt par prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas strādājot šajā profesijā.

 

*Pētniecība, direktora vietnieks zinātnes darbā – Ēnām būs iespēja iepazīties ar pētniecības iespējām studiju procesā, izsprast nepieciešamās prasmes in iemaņas pētniecības darba kvalifikācijas iegūšanai specialitātē.

 

 
Pieteikties var šeit

Sadarbības partneri