Jaunumi

16. Mai 2017

Erasmus + mobilitāte University of Reading, Lielbritānijā.

Laika periodā no 10.05.2017. līdz 12.05.2017. direktores vietnieks zinātnes darbā Toms Voits atradās Erasmus+ pieredzes apmaiņas mobilitātē University of Reading, Lielbritānijā.
Mobilitātes laikā T.Voits iepazinās ar Redingas Universitātes Psiholoģijas un Klīnisko valodas zinātņu fakultāti (School of Psychology and Clinical Language Sciences), piedalījās darbnīcā “Generative Linguistics in the 21st Century: the Evidence and the Rhetoric”, kā arī uzstājās Redingas Universitātes Psiholingvistikas laboratorijas organizētā seminārā ar prezentāciju “Discourse-related Word Order Variation in Latvian”, kurā stāstīja par to, kā dažādas diskursa īpašības nosaka argumentu secību teikumu uzbūvē.
Mobilitātes laikā apgūta MRI datu analīze ar FSLView palīdzību, kā arī apspriesta turpmāka starpinstitūciju sadarbība.

Sadarbības partneri