Jaunumi

17. Mar 2021

Gūta pieredze par pacientu aprūpi starpkultūru kontekstā!

Marts ir bijis ļoti produktīvs mēnesis Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai gan studentiem, gan pasniedzējiem. Pagājušajā nedēļa tika novadīta jau otrā starptautiskā nedēļa, kura norisinājās tiešsaistes vidē ar Zoom platformas palīdzību.

LU RMK studenti un pasniedzēji aktīvi iesaistījās Nordplus programma NordPCC projekta intensīvo kursu pasākumā ar tēmu “Patient Centered Care (PCC) in Multicultural Society and its Ethical Implications” 8.03.-11.03.2021. Šīs nedēļas laikā vairāk kā 20 studenti un pasniedzēji no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas un Īslandes ieguva svarīgas zināšanas un dalījās pieredzē par pacientu aprūpi starpkultūru kontekstā un ar to saistītiem ētiskiem jautājumiem. Studentiem bija iespēja parādīt savas zināšanas prezentējot zinātniskās publikācijas, kā arī attīstīt savas multikulturālār kompetences strādājot internacionālajās darba grupās nedēļas garumā. Neskatoties uz to, ka kursi notika attālināti, visi dalībnieki, nešaubīgi, guva jaunas zināšanas un kolosālu pieredzi, ko varēs izmantot gan profesionālā, gan personīgā sfērā.

Sadarbības partneri