Jaunumi

23. Sep 2019

Iegūta pieredze rīcībai ugunsdrošības draudos.

LU Rīgas Medicīnas koledžas studenti 20. septembrī piedalījās mācībās rīcībai ugunsdrošības draudos ķirurģijas klīnikā „Aiwa Clinic”. 
Mācībās bija iesaistīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Rīgas pašvaldības policija, kā arī LU Rīgas Medicīnas koledžas studenti, kuri iejutās atšķirīgas sarežģītības pakāpes slimību pacientu lomās.
Notika ugunsgrēka imitācija mācību situācijai ar pacientu un darbinieku evakuāciju. Mācību laikā glābšanas darbos bija iesaistīti vairāki operatīvo dienestu transportlīdzekļi.
Norises laikā iesaistītās puses vēlreiz pārliecinājās, cik nozīmīga ir iepriekšēja sagatavotība, precizitāte un iespēja vairākus sadarbības posmus pārbaudīt, negaidot reālu krīzes situāciju.
Sarmīte Villere, LU Rīga Medicīnas koledžas direktores vietniece izglītības darbā: „Topošie mediķi, iesaistoties šādā iniciatīvā, gūst nenovērtējamu papildu pieredzi gan kā pilsoņi konkrētai rīcībai ugunsdrošības draudu gadījumā, gan kā topošie profesionāļi, uz savas ādas izbaudot pieredzējušo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku rīcību, kā arī vērojot ķirurģiskās klīnikas vidi un ārstu sadarbību.”

Sadarbības partneri