Jaunumi

20. Aug 2019

Iespēja piedalīties jaunā Nordplus projektā!

Ar prieku paziņojam, ka jaunajā 2019/2020 mācību gadā studentiem un mācībspēkiem pavērsies iespēja piedalīties jaunā Nordplus projektā –  NordPCC (Patient-Centered Care in multicultural society and it’s ethical implications). Projekta ietvaros, aprīlī, koledžā norisināsies studentu intensīvā apmācību nedēļa, (2 KP apjomā) un papildus interesentiem no septembra sākuma būs iespējams pieteikties īsāka laika mobilitātēm klīniskas prakses ietvaros ( sīkāka informācija būs pieejama mājaslapā septembra sākumā)

NordPCC tīkls tika izveidots Rīgā, 2018.gadā, pamatojoties uz efektīvas sadarbības partneru starpā iepriekšējo Nordplus projektu ietvaros un veselību aprūpes speciālistu vizītēm pēdējo gadu laikā. Projekta partneri ir -Kaunas University of Applied Sciences, Metropolitan University College, University of Tartu, Novia University of Applied Sciences un University of Iceland.

Projekts veicinās reģionālo sadarbību sešu partnerinstitūciju starpā no Latvijas, Dānijas, Lietuvas, Somijas, Igaunijas un Īslandes. Šīs dalībvalstis, apmācot veselības aprūpes speciālistus, pielietos dažādas vadlīnijas balstoties uz iepriekšējās pieredzes un kulturālām atšķirībām. Projekta kopējais mērķis ir sagatavot profesionāļus, kas ir spējīgi saglabāt ētiskās un vienlīdzīgās iespējas veselības aprūpes sistēmās, tostarp PCC izglītībā, izceļot tendences visā pasaulē, sakarā ar kurām pacientu pieredze ir kļuvusi par veselības aprūpes sistēmas galveno sastāvdaļu. Tādējādi pacients ir kļuvis par galveno faktoru, kas izriet no sociālām izmaiņām aprūpes procesā un terapeitiskajām attiecībām, no vienas puses, un sabiedrības izpratnes par pacientu tiesībām, no otras puses, uzsverot pārredzamību un sadarbību, ņemot vērā kultūru daudzveidību, pacientu drošību un medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Tam ir nepieciešama studentu un veselības aprūpes speciālistu apmācība izglītības programmās, kas atbalsta kulturālo kompetenci un vadlīniju izstrādi, kas ļaus attīstīt kultūras daudzveidību, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus veselības jomā.

Sadarbības partneri