Jaunumi

06. Feb 2017

Iespējams pieteikties stipendijai.

Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju plānam, iegūstot attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu.

Lai pieteiktos stipendijas iegūšanai no 6.02-10.02 nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu un iesniegt to 211. vai 212. kabinetā no plkst. 10.00 – 15.00 .

 

Ar stipendijas piešķiršanas nolikumu varat iepazīties šeit.

Sadarbības partneri