Jaunumi

15. Apr 2020

Informācija viesnīcā dzīvojošajiem studentiem

 

 Studentiem, kuri  maijā nav izmantojuši dienesta viesnīcas pakalpojumus uz e-pastu – ludmila.freidenfelde@rmkoledza.lv  jānosūta iesniegums par vietas saglabāšanu dienesta viesnīcā.

Iesniegumu atradīsiet šeit.

Sadarbības partneri