Jaunumi

13. Dec 2019

Izglītot veselības aprūpes profesionāļus un ieaudzināt mīlestību pret pacientu

Jau 39 gadus  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (iepriekš Rīgas 5. medicīnas skola) gatavo  “lielajai dzīvei”  veselības aprūpē nozīmīgu profesiju pārstāvjus, t.i  māsas, apmēram 10 gadus arī ārsta palīgus, pēdējos 6 gadus neatliekamās  medicīnas un ambulatorās aprūpes ārsta palīgus, pēdējos trīs gadus arī masāžas un hidroterapijas speciālistus. Nākošajā akadēmiskajā gadā ceram   veiksmīgi uzsākt optometristu asistentu apmācību. Pēdējo astoņu gadu laikā,  veicot ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu, veiksmīgi īstenotas studijas praktizējošām māsām, radot iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kādu no piecām pamatspecialitātēm – Internās aprūpes māsa/Bērnu aprūpes māsa/Ķirurģiskās aprūpes māsa/Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa/Ambulatorās aprūpes māsa.

Soli pa solim ar milzīgu atbildības sajūtu un progresīvu skatījumu, koledžas vadība veikusi uzlabojumus materiāli tehniskās bāzes izveidē un attīstībā, par mācībspēkiem aicināti savas jomas profesionāļi, 2018.-2019. gadā ar Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstu izdevās realizēt STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) projektu. Projekta realizācija deva iespējas iekārtot trīs pilnībā ar mūsdienīgiem datorizētiem manekeniem aprīkotas simulāciju laboratorijas, Informāciju tehnoloģiju risinājumi savukārt ļauj dokumentēt un attālināti analizēt  simulāciju gaitu. Tāpat Informāciju tehnoloģiju risinājums vienā no auditorijām ļāvis ierakstīt mācībspēku lasītās lekcijas videoformātā un studenti var tās klausīties attālināti.

Kvalitatīva veselības aprūpe nav iedomājama bez kvalificētiem speciālistiem veselības aprūpē. Savukārt kvalificētam speciālistam nepieciešama mūsdienu starptautiskajām prasībām atbilstoša izglītība, kas nav iedomājama bez simulāciju izmantošanas apmācību procesā. Neatņemama nozīme mūsdienās studiju procesā  prasmju un iemaņu apguvei ir, izmantojot  datorizētus manekenus,  mācīties bez jebkādiem riskiem pacientam . Apgūstot iemaņas simulāciju procesā, studentiem tiek dotas iespējas savas prasmes attīstīt līdz pilnīgai pārliecībai un spējai reaģēt kritiskās situācijās, kas praksē ir ļoti svarīgi. Nonākot  neatliekamā situācijā, šādi apmācīts speciālists var rīkoties ātri un pārliecinoši. Mācību bāze tiek veidota un pielāgota reālai darba videi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām aprīkojumam, kas tiek lietots Latvijas  veselības aprūpes iestādēs.

Studiju procesā iesaistītie pasniedzēji pārstāv tās medicīnas specialitātes, kas profesionāli ir iesaistītas gan  neatliekamu medicīnisku situāciju risināšanā un pacientu ārstēšanā, gan pacientu aprūpē un rehabilitācijā. Tas ļauj studentiem iegūt daudzpusīgas zināšanas, kas balstītas  profesionāļu praktiskajā pieredzē. Mūsu studiju programmas   lepojas ar pasniedzējiem, kas ilglaicīgi un ar labiem  sasniegumiem praktizē gan Universitātes klīniku, gan reģionālo slimnīcu, gan privātklīniku ārstniecības nodaļās, neatliekamās palīdzības un pacientu  uzņemšanas nodaļās, Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļās, rehabilitācijas iestādēs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības  dienesta  brigāžu sastāvā.

Ciešā sadarbībā ar manekenu un aprīkojuma piegādātājiem, organizētas  mācībspēku apmācības, izmantojot jau gatavos scenārijus, gan veidojot pašiem savus. Mūsu profesionālās komandas priekšrocība ir tā, ka  visi mācībspēki  ir savas jomas sertificēti profesionāļi un saprot “drēbi”, kā arī ar savu ilggadīgo pieredzi un harizmu ir  autoritātes topošajiem veselības aprūpes speciālistiem.   Zināšanas, prasmes un kompetences ir ļoti būtiskas  lietas, kas jāapgūst ikvienam topošajam veselības aprūpes speciālistam , bez tām nav iedomājama veiksmīga karjera medicīnā. Taču tikpat būtiska ir mīlestība pret cilvēkiem, prasme stāvēt pāri neveiksmēm, zaudējumiem un aizvainojumiem, jo ar mīlestību un labu vārdu pacientam var daudz palīdzēt.

 

 

Sadarbības partneri