Jaunumi

03. Jūl 2020

Jauns mācību gads – jauni izaicinājumi!

Jaunajā mācību gadā gaidāmas pārmaiņas un izaicinājumi. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu turpmāk vadīs ilggadējais NMPD Rīgas Reģionālā centra vadītājs Dr. Aksels Roshofs. Viņš amatā nomainīs līdzšinējo koledžas direktori Astru Bukulīti, kura veiksmīgi vadījusi koledžu no 2010. gada. Amatā bijusi ievēlēta 2 termiņus, tāpēc vadības groži tiek nodoti jaunajam direktoram, kurš direktora pienākumu pildīšanu uzsāk no šī gada 1. jūlija. Līdz šim Dr. Aksels Roshofs koledžā darbojies kā mācībspēks studiju programma ”Ārstniecība”.

Ilggadējā direktore izsaka pateicību ikvienam bijušajam un esošajam kolēģiem un norāda: “ sasniegt izvirzītos mērķus nebūtu iespējam bez lieliskās komandas, kura ir bijusi kā domubiedru grupa, ar kuru gāzti kalni!” Savukārt jaunajam direktoram vēl darbaspēku un izturību.

Dr. Aksels Roshofs nākotnē koledžu redz kā izglītības iestādi, kurā tiek sagatavoti izcili veselības aprūpes nozares speciālisti. Esošajiem un topošajiem studentiem novēl: “Nekad nepadoties grūtību priekšā!”

Visus studēt gribētājus aicina izvēlēties studijas LU Rīgas Medicīnas koledžā, jo tā piedāvā apgūt pieprasītas profesijas. To apstiprina arī Absolventu reģistra dati, kuri norāda, ka 96% koledžas absolventu ir nodarbināti.

Sadarbības partneri