Jaunumi

12. Sep 2019

Koledža attīsta sadarbību ar pašvaldībām!

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža jauno mācību gadu uzsāk, noslēdzot sadarbības līgumu ar Gulbenes novada valsts ģimnāziju, kurš paredz konkrētas aktivitātes skolēnu izpratnes un intereses veicināšanā par medicīnu, veselīgu dzīvesveidu, veselības aprūpi un karjeras izvēli medicīnas jomās.

Jau 30. septembrī ģimnāzijā notiks pirmā nodarbība, un pavasarī skolēni viesosies koledžā, kā arī piedalīsies “Ēnu dienā”.

Sadarbība turpināsies ne tikai mācību procesa ietvaros, bet arī zinātniski pētnieciskā darbā vadīšanā, kopējā projektu izstrādē un īstenošanā, kā arī tālākizglītības un mūžizglītības nodrošināšanā.

Sadarbības partneri