Sākums

14. Jan 2023

Latvijas augstākās izglītības programmu absolventi tiek aicināti piedalīties pētījumā.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pasūtījuma tiek īstenots 2017. un 2021. gada augstākās izglītības absolventu pētījums. Starptautiski salīdzinošā pētījuma EUROGRADUATE 2022 ietvaros absolventi līdz 2023. gada 22. janvārim aicināti atbildēt uz jautājumiem par iegūto izglītību, prasmēm, karjeru un mobilitāti. Pētījumu organizē un datu apstrādi veic neatkarīga tirgus pētījumu kompānija „Kantar”.

Pētījuma mērķis ir iegūt datus par Latvijas augstākās izglītības studiju programmu 2017. gada un 2021. gada absolventu izglītību, prasmēm, karjeru un mobilitāti.

Pētījuma rezultāti atļaus racionāli un efektīvi plānot nodokļu maksātāju finansējuma izlietošanu sabiedrības interesēs, novērtēt izglītības kvalitāti un papildinās Latvijas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa sistēmas datus.

Papildu informācija par pētījumu pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Sadarbības partneri