Jaunumi

29. Nov 2018

Latvijas Universitātes 77.zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

Koledžas studenti, akadēmiskais personāls un darbinieki tiek aicināti piedalīties Latvijas Universitātes 77.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kas notiks 2019.gada 14.februārī LU Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 106.auditorijā.

Būs iespējams piedalīties diskusijās un gūt jaunas idejas tālākam darbam, kā arī atbalstīt mūsu koledžas referentus.

Konferences prezentāciju tematika ir daudzveidīga un tā raksturo pētniecības kvalitāti un lietišķumu. Konferencē prezentēto un diskutēto jautājumu loks ievērojami pārsniedz veselības aprūpē apskatīto jautājumu loku un veicina studentus, pētniekus un sociālos
partnerus aktīvāk sadarboties.

Reģistrācija no 8.30 – 9.30. Konferenci atklās LU Prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, prof. Valdis Segliņš.

Visi konferences dalībnieki – referenti un klausītāji saņems sertifikātus.

Sadarbības partneri