Jaunumi

29. Feb 2020

LU 78. starptautiskā zinātniskā konference.

LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija „Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās” norisinājās 20.februārī LU Zinātņu mājā. To atklāja Latvijas Universitātes Prorektors, prof. Valdis Segliņš, Medicīnas fakultātes dekāns, asoc. prof. Valdis Folkmanis un LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte, kā arī LU P. Stradiņa medicīnas koledžas direktores vietniece pētniecības jautājumos Dagnija Gulbe un LU Rīgas 1. medicīnas koledžas direktore Inta Miķele.

Prof. Valdis Segliņš norāda, ka konferencē prezentētie 23 mutiskie ziņojumi aptver visai plašu pētniecības virzienu loku un katrs no tiem ir atšķirīgs ar savu spēka pielikšanas punktu, oriģinālām pētniecības metodēm un rīkiem, kā arī daudzām rekomendācijām un ierosmēm turpmāko pētījumu attīstībai. Jau šobrīd vairāki no konferencē prezentētiem pētījumiem ir īpaši veiksmīgi un, tos turpinot ir pamats sagaidīt to publicēšanu māszinībai veltītajos starptautiskos zinātniskos žurnālos. Daudzi citi konferences ziņojumi apskata vairāk lietišķas ievirzes pētījumus, tādēļ tie ir jo nozīmīgāki, un daudzi to rezultāti, secinājumi un arī ieteikumi var tikt izmantoti praksē. Tie būtu pilnveidojami nākotnē detalizējot pētījumu izstrādi, citviet pastiprinot zinātnisko pamatojumu un rezultātu analītiska verifikāciju. Tomēr līdz šim paveiktais ir izceļams un konferencē apspriežams, tajā skaitā kā aicinājums studentiem, pētniekiem un sociālajiem partneriem pievērsties plašākam pētījumu lokam, saskatīt jaunas pētniecības jomas arī blakus augstvērtīgām studijām veselības aprūpē.

Konferencē uzstājās 23 referenti, no tiem 9 LU Rīgas Medicīnas koledžas lektori un  absolventi. Priecēja referātu daudzveidība, piemēram, pētījumi par paaugstināta stresa izraisītām veselības problēmām – izplatību un riska faktoriem ārstniecības personām intensīvās terapijas nodaļās, komandas darbu Dauna pacienta aprūpē, pacientu apmierinātību ar aprūpi gerontoloģijas nodaļā, par masāžas iedarbību krūts vēža pacientēm: pēdējo 5 gadu pētījumi, personīgo labsajūtu sievietēm pēc indicētām krūšu korekcijas operāciju metodēm, kā arī par vecāku izpratni par bērnu traumatisma profilaksi un pirmo palīdzību un par zemūdens masāžas ietekmi stresa līmeņa mazināšanā. Tika apskatītas arī tādas tēmas kā klīniskās prakses realizācija un to ietekmējošie faktori un izglītības internacionalizācija studiju virzienā veselības aprūpē.

Konferences nozīmīgumu parādā prezentētie daudzveidīgie pētījumi, kuri raksturo pētniecības kvalitāti un lietišķumu. Tajā prezentēto un diskutēto jautājumu loks ievērojami pārsniedz veselības aprūpē apskatīto jautājumu loku un veicina studentus, pētniekus un sociālos partnerus aktīvāk sadarboties.

Koledžu pārstāvēja: Linda Alondere, Anna Goršanova, Vineta Kancere–Vidze, Anda Kauliņa, Jeļena Kuzņecova, Evija Levenšteina Agnese Ozoliņa, Agnese Pērkone, Edīte Pīķe, Renāte Rumaka, Dace Saulīte, Inga Strautmane, Sarmīte Villere.

Izsakām pateicību visiem, kuri iesaistījās konferences organizēšanā un tās veiksmīgā norisē. Uz tikšanos pēc gada!

Sadarbības partneri