Jaunumi

12. Jūl 2022

LU RMK dalība Erasmus+ projektā

Turpinās LU RMK dalība Erasmus+ Strukturālās projektu programmas projekta “Development of part time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina/PARTISH” aktivitātēs.

Laika posmā no 6-7.jūlijam LU RMK delegācija piedalījās kārtējā projekta darba grupas sanāksmē un Koordinācijas Komitejas sapulcē Bosnijā un Hezcegovinā, kurā apstiprināja LU RMK pārstāvi Koordinācijas Komitejā. Darba grupas sanāksmē projekta vadošais partneris prezentēja projekta sasniegtos rezultātus un apsprieda turpmākos uzdevumus, tai skaitā darba vizīti Rīgā, 2023.g. pavasarī.

Tuzlas Universitātes Vasaras skolas sesijas laikā projekta pārstāvji prezentēja daļējā laika un īsā cikla studiju tiesiskā regulējuma izstrādes sasniegtos rezultātus.

Sadarbības partneri