Jaunumi

25. Mar 2019

LU RMK konferencē Viļakā runā par izglītības darbinieku kompetences pilnveidi un tālākizglītību

15.martā LU Rīgas Medicīnas koledža kopā ar Latvijas Universitātes Alūksnes filiāli un Viļakas Valsts ģimnāziju organizēja izglītības darbinieku konferenci “Pedagogs un veselīga dzīvesveida sociāli psiholoģiskie aspekti” Viļakā.

Konferenci ar uzrunu atklāja Viļakas valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šicāne, Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene un LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte. A.Bukulīte savā uzrunā aicināja pedagogus motivēt savus skolēnus tālākām studijām Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā.

LU Rīgas Medicīnas koledžas Māszinību programmas vadītāja, lektore, Mg.paed. Linda Alondere konferencē uzstājās ar lekciju “Fiziskā aktivitāte un atpūta – patiesība un realitāte”. Direktora vietniece zinātniskajā darbā, lektore, Dr.biol. Daina Voita uzstājās ar lekciju “Stresa bio-psiho-sociālais modelis”, kā arī pastāstīja par pētniecības iespējām LU Rīgas Medicīnas koledžā un aicināja studentus aktīvi iesaistīties pētniecībā. Lekcijas tika uzklausītas ar lielu ieinteresētību un atsaucību.

Pēc konferences notika tikšanās ar Viļakas un Balvu novadu vadītājiem, lai pārrunātu tālāko sadarbību un attīstītu jaunas sadarbības iespējas Viļakas un Balvu novados.

Esam saņēmuši pateicību no Viļakas novada domes par konferences norises organizāciju, lektoru darbu, lekciju saturu un darba metodiku, ko augstu novērtējuši konferences dalībnieki no Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Gulbenes, Kārsavas, Rugāju un Viļakas novadiem.

 

Sadarbības partneri