Jaunumi

30. Mar 2023

LU RMK studenti Nordplus Intensīvo kursu nedēļā Tallinā

 

Intensīvās apmācības nedēļa notiek Igaunijā, Tallinas medicīnas koledžā no 27.-31. martam, kur LU RMK komanda ir studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācijas “Ārsta palīgs”, 2.kursa studenti Andrejs Žukovs un Katrīna Mežkone un studiju programmas “Optometrista asistents” 1. kursa studentes Aija Klempere un Ieva Degtere. Intensīvo kursu mācībspēku komandai pievienojusies studiju programmas “Ārstniecība” vadītāja, docente Linda Alondere.

19 studenti un 11 mācībspēki no Latvijas, Dānijas, Somijas, Īslandes un Igaunijas piedalās intensīvo kursu programmā “The Mental Health of Students in  Clinical Placement”, ko finansē Nordplus programmas NORLYS sadarbības tīkla projekts.

Studentu aktīvā piedalīšanās diskusijās, savu programmu prezentēšana un personīgās pieredzes refleksija pārsteidza studentus un mācībspēkus.

Intensīvo kursu mērķis ir apzināt studentu mentālās veselības stāvokli, aktualitāti, traucējumu izraisītājfaktorus un potenciālos risinājumus projektā iesaistītajās valstīs, akcentējot klīniskās un akadēmiskas vides atšķirības.

Mācībspēki novadīja lieliskas lekcijas. Studenti darbojās studentu darbnīcās jeb grupu darbā. Studentu grupu veidošana no dažādu valstu studentiem ir apzināta darbība, lai veicinātu socializāciju un angļu valodas kompetences pilnveidi. Noslēgumā studenti prezentēja grupu darba rezultātus.

Formālās un neformālās tikšanās laikā veidojušās draudzīgas, kā arī profesionālā virzienā veidotas, attiecības gan studentu, gan mācībspēku starpā.

 

 

 

Sadarbības partneri