Jaunumi

23. Mar 2023

LU RMK studenti piedalās Nordplus Intensīvo kursu nedēļā Kopenhāgenā

LU RMK ir uzsākusi aktīvu Nordplus programmas Intensīvo kursu īstenošanu. Pirmā Intensīvās apmācības nedēļa notiek Dānijā, Kopenhāgenas koledžā no 20.-24.martam, kur LU RMK pārstāv studiju programmas “Ārstniecība”, kvalifikācijas “Ārsta palīgs”, 2.kursa studenti Matīss Andžs, Dace Vilka un Marija Ribaļčenko un studiju programmas “Ārstniecība” vadītāja, docente Linda Alondere.

16 studenti un 7 mācībspēki no Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas, Īslandes un Igaunijas piedalās intensīvo kursu programmā “Person centered care (PCC) in multicultural society and its ethical implications”, ko finansē Nordplus programmas NordPCC sadarbības tīkla projekts.

Intensīvo kursu tēma tiek attīstīta jau vairākus gadus un projekta dalībniekiem ir prieks uzzināt, ka beidzot arī Eiropas Komisija izvirza pacientu centrētu aprūpi, balstītu uz personu kā vienu no prioritātēm, veselības aprūpē. Tas nozīmē, ka LU RMK absolventi jau izmanto minēto pieeju savā profesionālajā darbībā.

Jāatzīmē, ka šī gada dalībnieki patīkami pārsteidza mācībspēkus ar lielo ieinteresētību, motivāciju izzināt kursa tēmu, aktīvu dalību diskusijās un lieliskām angļu valodas zināšanām. Intensīvo kursu galvenais mērķis ir daudzpusīgi un praktiski atspoguļot uz individuālu pieeju un ētiskiem aspektiem balstītu pacientu aprūpi, dalīties ar  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu multikulturālo pieredzi.

LU RMK studenti lieliski prezentēja sagatavoto prezentāciju “Onkoloģijas slimnieku aprūpe Latvijā”, noklausījās projektā iesaistīto valstu mācībspēku lekcijas un piedalījās studentu darbnīcā jeb grupu darbā. Studentu grupu veidošana no dažādu valstu studentiem ir apzināta darbība, lai veicinātu multikulturālu sadarbību, socializāciju un angļu valodas kompetences pilnveidi. Noslēgumā studenti prezentēja grupu darba rezultātus un ieguva atbilstošo novērtējumu.

Sadarbības partneri