Jaunumi

22. Apr 2021

LU RMK studenti prezentējuši savus darbus LU 79. zinātniskajā konferencē

Šodien, 2021. gada 22. aprīlī, tiešsaistes vidē notika Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kurā ar saviem darbiem uzstājās arī seši LU Rīgas Medicīnas koledžas studenti.

Ritma Sproģe, Raivis Davidsons. Māsas kompetence pacientu datu aizsardzības jautājumos.

Montija Bičevska, Sarmīte Villere. Ārsta palīgu motivācija darbam nealiekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

Paula Rosleviča, Renārs Erts, Evija Levenšteina. Lipidogrammas rādītāji kardiovaskulāriem pacientiem ar trauksmi, stresu un depresiju.

Inga Veidemane, Linda Alondere. Autonomijas princips ķirurģiskās aprūpes māsas praksē.

Samanta Bērziņa, Jeļena Kuzņecova. Māsu un medicīnas asistentu izpratne par ergonomiku, tās pamatprincipiem un to pielietojumu darba vidē.

Ksenija Murāne, Renārs Erts, Sandra Seimane. Kognitīvo traucējumu izvērtējums pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām.

Visi aktuālie pētījumi ir apkopoti konferences tēžu krājumā.

Mēs esam lepni par mūsu talantīgajiem un zinošajiem studentiem, kas reprezentēja mūsu koledžu ar saviem saistošajiem un aktuālajiem pētījumiem. LU RMK piedalīsies arī nākamajā, LU 80. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, un mēs ceram, ka nākamgad epidemioloģiskā situācija būs normalizējusies, lai mūsu studenti varētu uzstāties arī klātienē.

Mēs vēlētos izteikt īpašas pateicības Latvijas Universitātes prorektoram dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā, Prof. Valdim Segliņam, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekānam Prof. Valdim Folkmanim, kā arī LU Paula Stradiņa Medicīnas koledžas direktores vietniecei pētniecības jautājumos Dagnijai Gulbei par konferences sekcijas organizēšanu.

Sadarbības partneri