Jaunumi

06. Apr 2018

LU RMK studijas uzsāka ārsta palīgi, kuri iegūst Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikāciju!

2018. gada 6.aprīlī Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (LU RMK) studijas uzsāka ārsta palīgi, kuri iegūst Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikāciju (specialitāti).

LU RMK ir viena no pretendentu apvienības dalībniecēm, kura Veselības ministrijas izsludināta iepirkuma rezultātā, ieguvusi tiesības īstenot augšminēto programmu. Studijas tiek finansētas no Eiropas struktūrfondu līdzekļiem. Pēc studiju beigšanas, kolēģi jau kā sertificēti Neatliekamās medicīnas ārsta palīgi varēs strādāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
Šo studiju programmu pārsvarā izvēlas jaunieši, kuriem patīk ātri pieņemt lēmumus un redzēt tūlītējus sava darba rezultātus. Darbs NMPD ir grūts un atbildīgs, jo tas ir pirmais posms palīdzības sniegšanas ķēdē, kuram ir jābūt labi sagatavotam, ekipētam, motivētam un ļoti būtisks šī posma elements ir apmācīts personāls. Paldies Veselības ministrijai par ieinteresētību un atbalstu! Lai studējošiem veicas zināšanu un prasmju apguvē! 

 

 

Sadarbības partneri