Jaunumi

20. Nov 2023

Nāc studēt!

Ziemas Uzņemšana 2023./2024. m.g.

Klātienē 15.01. – 19.01.2024

Hipokrāta ielā 1, Rīgā

 

Iesniedzamie dokumenti:

  • pase vai personas apliecības kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • 1 fotogrāfija (3×4);
  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija un jāuzrāda oriģināls;
  • personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību no 2004.gada, jāiesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Dokumenti jāiesniedz Hipokrāta ielā 1, Studiju daļā, 213. kabinetā, darba dienās no plkst.10.00-16.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.30 – 13.00).

Iesniedzot dokumentus, noteikta reģistrācijas maksa par katru pieteikumu EUR 10,00, kas sedz ar uzņemšanas procesu saistītos administratīvos izdevumus.*

Reģistrācijas maksu iespējams segt skaidrā naudā uz vietas LU Rīgas Medicīnas koledžā vai ar pārskaitījumu:

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Reģ.Nr. 90000014902

A/S Swedbank
Norēķinu konts Nr: LV89HABA0551027460473
SWIFT: HABALV22

*Reģistrācijas maksas apjomu nosaka, pamatojoties uz koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Par studiju programmu (studiju plāns):

Izglītības līmenis: Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība

Kvalifikācija: optometrista asistents

Studiju ilgums: 2 gadi (120 ECTS)

Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība

Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas gan klātienē, gan ONLINE (pamatā –ceturtdienās vai piektdienās un sestdienās)

Studiju maksa: 1680 EUR gadā

Optometrista asistenta izglītības programmas saturs ietver šādas pamatdaļas:

Studiju kursi (lekcijas un semināri, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs/ mācību prakses) – 84 ECTS

Prakse (ārpus izglītības iestādes) – 24 ECTS

Kvalifikācijas darbs – 12 ECTS

Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – optometrista asistentu, kurš konsultē klientu par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli, iestrādā optiskās lēcas briļļu ietvaros, pielāgo un labo briļļu ietvarus, veic kontaktlēcu lietošanas un kopšanas apmācību, uzrauga redzes treniņus klientiem, veic tehniskos mērījumus atbilstoši sertificēta redzes speciālista nozīmējumam un rekomendācijām un nodarbojas ar redzes korekcijas līdzekļu un redzes veselības aprūpē lietojamo preču tirdzniecību.

Optometrista asistents profesionālo darbību veic redzes optikas uzņēmumos vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

Programmas vadītāja – Evita Kassaliete (evita.kassaliete@rmkoledza.lv)

Metodiķe – Inta Fedotova (inta.fedotova@rmkoledza.lv)

Sadarbības partneri