Jaunumi

16. Aug 2023

Nordplus NordPCC augstskolu tīkla sanāksme Vāsā, Somijā

No 14.08.2023. līdz 16.08.2023. Novia Universitātē (Novia University of Applied Science ) Somijā notika noslēdzošā 2022.gada Nordplus NordPCC augstskolu tīkla projekta sanāksme. NordPCC augstākās izglītības tīkls apvieno veselības aprūpes nozares universitātes un koledžas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas un Islandes.

 

LU Rīgas Medicīnas koledža kā projekta koordinējošā augstākās izglītības iestāde iepazīstināja NordPCC tīkla partnerus ar projekta vadības un finanšu jautājumiem 2022./2023.akadēmiskajā gadā. Projekts noslēdzās veiksmīgi, akadēmiskā personāla, studentu mobilitātes un intensīvās apmācības kurss “Person centered care in multicultural society and its ethical implication” īstenots saskaņā ar plānoto saturu un budžetu. Studentu augstais novērtējums pamatoja intensīvā kursa nozīmi, iesaistīto pasniedzēju nopelnu un tīkla nākotnes iespējas.

 

Sanāksmes ietvaros projekta partneri ne tikai sniedza novērtējumu par 2022.gada pieteikuma īstenošanu, sasniegtiem rezultātiem, komanda turpināja plānot nākošās aktivitātes 2023./2024. un 2024./2025.akadēmiskajiem gadiem.

Sadarbības partneri