Jaunumi

07. Nov 2017

Nordplus Nordsam projekta dalībnieku tikšanās!

LU Rīgas Medicīnas koledža, laika posmā no 8.līdz 10.novembrim, pulcēs Nordplus augstākās izglītības projekta, Nordsam augstskolu tīkla mācībspēkus un koordinatorus, lai kopīgi lemtu par partneruniversitāšu tīkla nākotnes prioritātēm.

 Projekta sapulces laikā plānots izveidot jaunus intensīvos kursus, definējot sadarbības mehānismus, pedagoģiskās pieejas un sagaidāmos mācīšanās rezultātus studiju virzienā Veselības aprūpe. Partneruniversitātēm ir aktuāli pārrunāt savstarpējās studentu un mācībspēku mobilitāšu iespējas, aktualizējot klīnisko prakšu pieejamību sadarbības augstskolās 2017./2018.akadēmiskajā gadā.

Kopš 2017.gada LU Rīgas Medicīnas koledža ir Nordplus Nordsam tīkla koordinējošā augstākās izglītības iestāde. Nordsam tīkla sadarbības principi paredz koordinatora rotāciju ik pēc 3 gadiem.

Nordplus augstākās izglītības projektos piedalās studenti un pasniedzēji no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programma uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

 

 

Sadarbības partneri