Jaunumi

28. Aug 2023

Nordplus Norlys augstskolu tīkla projekta sanāksme!

No 22.08.2023. līdz 23.08.2023. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā notika 2022.gada Nordplus Norlys augstskolu tīkla projekta koordinatoru un pasniedzēju sanāksme. Norlys augstākās izglītības tīkls apvieno veselības aprūpes nozares universitātes un koledžas no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Islandes.

LU Rīgas Medicīnas koledža kā projekta koordinējošā augstākās izglītības iestāde iepazīstināja Norlys augstāko mācību iestāžu tīkla partnerus ar 2022.gada projekta aktivitāšu izpildi un vadības un finanšu jautājumiem. Projekts noslēgsies 2023.gada oktobrī. Līdz šim ir noorganizēts Intensīvais kurss “Studentu garīgā veselība klīniskajā praksē” (Mental health of Students in Clinical Placements) Tallinā, kurā piedalījās arī LU RMK studenti un pasniedzēja.

Sanāksmes ietvaros projekta partneri ne tikai sniedza novērtējumu par 2022.gada pieteikuma īstenošanu, sasniegtiem rezultātiem, komanda turpināja plānot nākošo tikšanos, lai noslēgtu 2023.gada projekta pieteikuma Intensīvo kursu, kas noritēs 2024.gada martā, plānošanu un jauno 2024.gada projekta pieteikumu.

Sadarbības partneri