Jaunumi

20. Apr 2017

Nordplus NORLYS intensīvie kursi Dānijā

Kā katru gadu, arī šī akadēmiskā gada pavasara semestra 11.nedēļā norisinājās intensīvie kursi The elderly in the future: Complementary therapies and ethical concerns – no 13.03.2017.līdz 17.03.2017.

LU Rīgas Medicīnas koledžas studentu un pasniedzēju dalība Nordplus augstākās izglītības programmas Norlys augsskolu tīkla intensīvajos kursos ir kļuvusi jau par tradīciju. Norlys ir viens no apjomīgākajiem tīkliem, apvienojot 11 augstākās izglītības iestādes Skandināvijā un Baltijā. dalībnieki pulcējās Dānijas augstākās izglītības iestādē VIA University College, Dānijā. Koledžu šogad pārstāvēja studiju programmu “Māszinības” un “Ārstniecība” studenti lektores Ingas Bucenieces vadībā. Gatavojoties intensīvajiem kursiem, koledžas studenti veica pilotpētījumu netradicionālajā un alternatīvajā medicīnā, sīkāk izpētot suņu terapijas labvēlīgo ietekmi uz veselību. Pilotpētījums tapis sadarbībā ar Rīgas sociālās aprūpes centru “Mežciems”, un iegūtie dati tiks atspoguļoti ne tikai kursu ietvaros, bet arī koledžas studentu zinātniski-praktiskajā konferencē. 

Intensīvo kursu laikā studenti gūst vērtīgu pieredzi padziļināti pētot netradicionālo medicīnu un alternatīvās ārstniecības metodes. Koledžas lektore I.Buceniece jau otro gadu pēc kārtas intensīvo kursu dalībniekiem piedāvāja mākslas terapijas nodarbības.

Sadarbības partneri