Jaunumi

15. Dec 2022

Nordplus projekta aktivitātes

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža aktīvi uzsāka Nordplus programmas projektu pieteikumu sagatavošanu 2023.gada aktivitātēm. 1. un 2.decembrī tiešsaistē tikās visi Norlys sadarbības tīkla partneri un uzsāka jaunā pieteikuma sagatavošanas procesu, kurā tuvāko nedēļu laikā katrs no partneriem ir atbildīgs par konkrēto uzdevumu izpildi.

Tīkls turpinās sadarbību garīgās veselības Intensīvo kursu sagatavošanā studentiem un pasniedzējiem. 5. un 6.decembrī Stokholmā projekta pieteikumu sagatavoja NordPCC sadarbības tīkls. Tīkls lēma par 2 jaunu partneru uzņemšanu un 2 ilgadējo partneru izslēgšanu. Tīkla 2023.gada aktivitātes būs Intensīvā kursa “Person centered care (PCC) in end of life, its ethical implications and interdisciplinary approach” sagatavošana, īstenošana Igaunijā, Tartu Universitātē, kā arī studiju un prakšu, pedagogu mobilitāšu īstenošana Skandināvijas un Baltijas valstīs.

Tuvāko nedēļu laikā plānota tikšanās ar Multinec sadarbība tīkla partneriem, lai lemtu par Intensīvo kursu un mobilitāšu īstenošanu 2023./2024. studiju gadā.

Sadarbības partneri