Jaunumi

29. Jan 2021

Noslēgts līgums par NMP ārsta palīgu izglītošanu.

2021. gada 28. janvārī pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ieguva tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Studijas tiks īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.

 

Pieteikties studijām iespējams līdz 11. februārim, elektroniski nosūtot dokumentus uz e-pastu ilze.vanzovica@rmkoledza.lv 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
  • vidusskolas atestāts ar sekmju izrakstu;
  • ārsta palīga diploms ar diploma pielikumiem;
  • personu apliecinošs dokuments (pase/personas apliecība-eID karte)
  • uzvārda maiņas (ja mainīts) dokumenta kopija.

Lūdzam e-pastā norādīt savu kontaktinformāciju.

Studijas tiks uzsāktas 12. februārī. Teorētiskās daļas apmācības norisināsies attālināti MS Team platformā.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiks izsniegts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

 

Sadarbības partneri