Jaunumi

27. Feb 2018

Noslēgusies Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”

2018. gada 22. februārī   LU Dabas zinātņu akadēmiskajā  centrā nosrisinājās ikgadējā Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija  “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kura apvienoja mācībspēusi un studentus no Daugavpils medicīnas koledžas, Rīgas 1. medicīnas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas kopā – vairāk kā 30 referentus no visas Latvijas.

2018. gada 22. februārī   LU Dabas zinātņu akadēmiskajā  centrā norisinājās jau trešā Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences sekcija  “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Konferences programmā bija iekļauti vairāk kā 30 referāti, kurus pārstāvēja Daugavpils medicīnas koledža, Rīgas 1. medicīnas koledža, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, LU Stradiņa Medicīnas koledža un LU Rīgas Medicīnas koledža un viesi no Krievijas. Mūsu koledža piedalījās konferencē ar vislielāko referātu skaitu, kopumā  14 refererenti.

Sekcijas darbu atklāja  Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, prof. Valda Segliņš,  LU Medicīnas fakultātes dekāns, asoc prof. Valdis Folkmanis.  Latvijas Universitātes  Rīgas medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte ar gandarījuma akcentēja paveikto pētniecībā un zinātnes nozīmi koledžu attīstībā.

Konferences gaitā klausītājiem tika dota iespēja iepazīties ar inovācijām un pētījuma rezultātiem gan tradicionalās, gan netradicionālās medicīnas jomās. Studenti, absolventi un docētāji iepazīstināja ar pētījumu rezultātiem par dažādu medicīnas metožu pielietojumu vecāku gadagājuma pacientiem, onkoloģijas pacientiem, rehibilitācijas periodā, studentu fiziskā ķermeņa izmaiņām studiju procesa gaitā, medicīnas peronāla informētību konkrētās situācijās un citiem interesantiem pētījumiem. Vairāki pētījumi bija veltīti dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Starp referentiem un klausītājiem norisinājās produktīva diskusija,  izskanēja dažādas idejas un piedāvājumi jauniem pētījumiem nākotnē.  Motivējot un izrādot pateicību  – dalībnieki saņēma sertifikātus un sadarbības koledžu sarūpētās veltes.

Aicinām ikvienu neapstāties pie sasniegtā, bet papildināt Latvijas un Eiropas medicīnas pētījuma krātuvi,  atbilstoši zinātnieka Einšteina vārdiem  “Zinātne nav un nekad nekļūs par pabeigtu grāmatu. Katrs nozīmīgs sasniegums rada jaunus jautājumus”.

Sadarbības partneri