Jaunumi

20. Mar 2018

Noslēgusies Nordplus Norlys intensīvo kursu nedēļa.

No 12.  līdz 16. martam Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā norisinājās Nordplus finansētā projekta NorlysThe elderly in the future: Complementary therapies and ethical concerns”  intensīvo kursu nedēļa. Intensīvajos kursos piedalījās    40 mācībspēki un studenti no 9 sadarbības partneraugstskolām Baltijas un Skandināvijas valstīs.  

Kursu ietvaros studenti no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Norvēģijas un Latvijas prezentēja pētījumus un datus par netradicionālās medicīnas sasniegumu  pielietojumu vecāku gadagājumu pacientu aprūpē savā pārstāvētajā  valstī, kā arī nacionālās  kultūras savdabību  saviesīgajā pasākumā “Kultūras un tradīcijas”. Dalībniekiem bija iespēja aktīvi piedalīties gan praktiskās nodarbībās, gan lekcijās par CAM( Complementary and Alternative Medicine ), diskutēt par netradicionālās/alternatīvās medicīnas pielietojumu un attīstību nākotnē,  rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem  netradicionālās medicīnas ietvaros.  

Lektores no Islandes (Thora Jenny Gunnarsdottir), Somijas ( Rika Levy-Malmberg) un Dānijas (Marianne Krogsgaard Pedersen) dalījās ar  iegūto pieredzi un zināšanām, jo kursi tiek organizēti   jau sesto  gadu pēc kārtas.  Interesants bija lektoru redzējums par tādām netradicionālajām metodēm kā   meditācija, dabas produktu pielietojums rehabilitācijā,  inovācijām netradicionālajā medicīnā, masāža un mākslas terapijas.

Pateicamies dalībniekiem par piedalīšanos projektā, jauko kopā būšanu un piedzīvojumiem.

Sadarbības partneri