Sākums

18. Jan 2023

Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža organizē tālākizglītības kursus “Pacientu datu aizsardzība ārstniecības personām” 21.februārī.

Kursu mērķauditorija – ārsta palīgi, medicīnas māsas, masieri, funkcionālie speciālisti.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP.

Priekšlasījuma tēmas:

  1. Personas datu aizsardzības jēdziens, normatīvais regulējums,
    datu subjektu tiesības un pienākumi.
  2. Datu apstrādes likumīgums, piekļuve pacienta datiem, datu nodošana un izpaušana.
  3. Pacientu datu noplūdes risku apzināšana, drošības pasākumi.
  4. Rīcība pacientu datu noplūdes gadījumos. Atbildība par personai nodarīto kaitējumu un nelikumīgu datu apstrādi.
  5. Pacienta datu aizsardzības prasību ievērošana komunikācijā ar pacientiem un piederīgajiem.
  6. Bērnu datu apstrādes īpatnības veselības aprūpē.

Uzzini vairāk

Reģistrējies kursiem

Sadarbības partneri