Jaunumi

17. Apr 2020

Par studiju procesa organizēšanu ārkārtas situācijas apstākļos

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” un LU RMK rīkojumu Nr. 01-4/14 “Par studiju procesa organizēšanu ārkārtas situācijas apstākļos”, tiek pagarināts LU RMK 2020.gada 13. marta rīkojumā Nr. 01-4/9 un 2020. gada 16. marta rīkojumā Nr. 01-4/10 noteiktais termiņš līdz 2020.gada 12. maijam.

Ar Studiju kalendārajiem grafikiem var iepazīties šeit.

Lūdzam sekot informācijai savos LUIS profilos.

Sadarbības partneri