Jaunumi

14. Apr 2021

Piedalies pētījumā par komunikāciju LU RMK bibliotēkā

Aicinām studentus un citus mūsu bibliotēkas lietotājus piedalīties aptaujā, atbildot uz dažiem jautājumiem par komunikācijas procesu starp Tevi un bibliotēku.

Pētījuma autore ir LU RMK bibliotekāre un LU SZF maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 2. kursa studente Sigita Alksne, kura ievāktos datus izmantos maģistra darba “Komunikācijas loma saskarsmē ar bibliotēkās lietotājiem LU RMK bibliotēkā” izstrādē.

Ja tev ir brīvas 5-10 minūtes, novērtēsim, ja Tu aizpildīsi pētījuma anketu!

https://ej.uz/biblioteka_komunikacija

Sadarbības partneri