Jaunumi

12. Jūl 2018

Pieredzes apmaiņa Francijā, Tulūzas Klīnikas Māszinību institūtā

ES programmas ERASMUS + docētāju mobilitātes ietvaros no 02.07. līdz 08.07.2018. LU Rīgas Medicīnas (LU RMK) koledžas direktore Astra Bukulīte un direktores vietniece zinātnes darbā Daina Voita devās pieredzes apmaiņā uz Franciju, Tulūzas Klīnikas Māszinību institūtu (Teaching Hospital of Toulouse).

Brauciena mērķis bija iepazīties ar augstākās izglītības sistēmu veselības aprūpes nozarē ārvalstīs, tajā skaitā Francijā, attīstīt plašāku sadarbību, tajā skaitā zinātnisko, kā arī uzaicināt Tulūzas Klīnikas Māszinību institūta vadošos lektorus piedalīties LU RMK organizētajā 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē gan ar prezentācijām un publikācijām, gan deleģējot pārstāvjus konferences organizācijas un zinātniskajām komitejām. 

Tikšanās laikā tika apzināta aktualitātes Francijas augstākās izglītības sistēmas veselības aprūpes nozarē un attīstības tendences, iegūts apstiprinājums Tulūzas Klīnikas Māszinību institūta pārstāvju dalībai LU RMK organizētajā 5.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kā arī iezīmēti kopējie zinātniskās darbības virzieni starptautiskajā pētījumā “Missing Nursing Care” un “Inpatient Nursing Teamwork Survey”.

Brauciena laikā tika īstenotas diskusijas pieredzes apmaiņai ar Tulūzas klīnikas Māszinību institūta, Ergoterapijas institūta un Fizikālās terapijas institūta akadēmisko personālu, tika apmeklēts Tulūzas klīnikas Simulāciju centrs, lai iepazītos ar studiju procesā pielietotajām simulācijām, to scenārijiem un aprīkojumu, kā arī Tulūzas klīnikas Medicīnas vēstures muzejs, kurā iegūta aizraujoša informācija par medicīnas attīstību Francijā kopš Pirmā pasaules kara.

Sadarbības partneri